Turniej 6 (07.08.2019)

Wspólny start ze wszystkich dołków o godz. 13:30.

 
Partnerzy:
Whisky and Spirit